Saturday February 16,2019

नबिल बैंकको १३ घातक रोगहरुको उपचार वीमा योजना

नबिल बैंकले व्यक्तिगत बचत खाता (Savings Accounts) ग्राहक वर्गको हितलाई मध्यनजर गर्दै मेटलाईफ वीमा कम्पनिसगंको सहकार्यमा रु ३,००,०००/– को घातक रोग वीमा (Critical Illness Insurance) तथा रु ७५,०००/– को मृत्यू लाभ वीमा (Term Life Insurance) गरिदिने योजना मङ्गसिर ९ गते देखि ल्याएको छ ।
बैंकले दैनिक मौज्दात रु. २५,०००/– वा वढि राख्ने जुनसुकै प्रकारका नेपाली मुद्राका व्यक्तिगत बचत खातावालाहरुलाई Major Cancers, Strokes, First Heart Attack, Serious Coronary Artery Disease, Heart Valve Surgery, Primary Pulmonary Hypertension, End-Stage Lung Disease, End-Stage Liver Failure, Fulminant Hepatitis, Kidney Failure, Coma, Aplastic, Anaemia, Major Organ/Bone Marrow Transplantation गरी १३ वटा घातक रोगहरुको उपचारार्थ रु ३००,०००/– को घातक रोग वीमा गरेको छ ।
उक्त १३ वटा मध्ये कुनै पनि घातक रोग (Critical Illness) लागेको निवेदन उपर निदान (diagnosis) सहितको आवश्यक प्रमाण पूरा भएको अवस्थामा रु ३००,००/– को वीमा रकम तत्काल भुक्तानी हुने यो योजनाको प्रमुख विषेशता रहेको छ ।
साथै बचतकर्ताको आत्महत्या बाहेक कुनै पनि अरु कारणले निधन भएमा रु ७५,०००/– को वीमांक रकम समेत यो योजनाले सुरक्षित गरेकोछ । तसर्थ घातक रोग लागेर निधन भएमा जम्मा वीमा रकम रु. ३७५,०००/– पाइनेछ ।
ग्राहक स्वयंले यस्तो वीमा गर्नु पर्दा बढि प्रिमियम भुक्तानी गर्न पर्ने हुन्छ तर बैंकको यस योजनामा सामिल हुंदा वीमा प्रिमियमको खर्च बैंक स्वयंले व्यहोर्ने छ ।

यस योजनामा सामिल हुन व्यक्तिगत बचत खाता (Savings Accounts) ग्राहकवर्गले निम्न प्रकृया पुरा गर्नु पर्छ ।

१. उमेर – यस योजनामा सामिल हुन व्यक्तिगत बचत खाता ग्राहकहरुको उमेर योजनामा सामिल हुंदाको समयमा १६ वर्ष पूरा भई ६४ वर्ष ननाघेको हुनु पर्नेछ ।

२. हाल कायम रहेका व्यक्तिगत बचत खाता ग्राहक

 • बैंकले यस योजना अन्तर्गत रु. २५,०००/– वा वढि मौज्दात रहेका आफ्ना सम्पूर्ण व्यक्तिगत बचत खाता ग्राहकवर्गको हकमा यो योजना लागु भएको मिति देखि वीमा गरिसकेको छ ।
 • यो योजनामा सामिल भईरहन बचतकर्ताले रु. २५,०००/– वा वढि मौज्दात कुनै पनि महिनाको शुरुवात देखी मसान्त सम्म कायम राख्नु पर्नेछ ।
 • रु. २५,०००/– वा वढि मौज्दात कायम नभएका व्यक्तिगत बचत खातावालाहरुले आफ्नो खातामा नेपाली क्यालेन्डर बमोजिम कुनै पनि महिनाको पहिलो कार्य दिनबाट सो महिनाको मसान्तसम्म उक्त मौज्दात कायम राखी योजनामा सामिल हुन सक्ने छ ।
 • यस्ता ग्राहकहरुको हकमा घातक रोग वीमा र मृत्यू लाभ वीमा (Term Life Insurance) यो योजनामा सामिल भएको मितिबाट लागु हुनेछ ।

३. नयाँ व्यक्तिगत बचत खाता खोल्ने ग्राहक

 • यो योजना लागु भए पश्चात नयाँ व्यक्तिगत बचत खाता खोल्ने ग्राहकहरुको हकमा, कुनै पनि दिन बैंकको कुनै पनि व्यक्तिगत बचत खाता खोली रु २५,०००/– वा बढिको मौज्दात खाता खोलेको महिनाको अन्त्यमा मात्र पनि कायम राखी खाता खोलेकै दिनबाट यो योजनामा सामिल हुन सकिनेछ ।
 • नयाँ व्यक्तिगत बचत खाता खोल्ने नयाँ ग्राहकहरुको हकमा उल्लेखित १३ वटा घातक रोगहरु (Critical Illness Insurance) खाता खोल्दाको समयमा लागी सकेको अवस्था भएमा यो योजनामा सामिल गरिने छैन ।
 • नयाँ ग्राहकहरुले खाता खोलेको अर्को महिनादेखि कुनै पनि महिनाको शुरुवात देखी मसान्त सम्म रु २५,०००/– वा बढि मौज्दात कायम राखी यो सुबिधा उपभोग गरी रहन सकिनेछ ।
 • नयाँ ग्राहकहरुको हकमा मृत्यू लाभ वीमा (Term life insurance) खाता खोलेकै मितिबाट लागु हुनेछ र घातक रोगको वीमाको लागी यो योजनामा सामेल भए पश्चात ३० दिनको प्रतिक्षा अवधि समाप्त भएपछि लागु हुनेछ ।

४. बीमा दाबीको प्रकृया

 • यस योजनामा बिमीत रहेका ग्राहकको बिमीत अवधिमा उक्त १३ वटा मध्ये कुनै पनि घातक रोग लागेकोमा र मृत्यू हुन गएमा बिमाङ्कको दाबीको लागी आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरु बैंकमा उपलब्ध गराउन पर्छ ।
 • बैंकले उक्त सम्पूर्ण कागजातहरु उपलब्ध भए पश्चात यस दाबीको लागि थप प्रकृया अघि बढाउने छ ।
 • अपवाद बाहेक, यसरी प्रकृया पुर्‍याई सम्पूर्ण कागजातहरु प्राप्त भएको १०–१५ कार्यदिनको अवधिमा दाबीको भुक्तानी हुनेछ ।

यस योजना अन्तर्गत बीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण नियम, शर्त तथा सुबिधाहरु बिमा कमपनीले तोके बमोजिम हुनेछ ।

यस योजना सम्बन्धी थप जानकारीको लागि बैंकको नजिकको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोला । साथै सो जानकारी बैंकको website को FAQ मा उपलब्ध छ ।

Bal Bachat  

Teach your child the value of money… Not only a great way to save money for your child but also a heat-start they need to succeed. Bal Bachat is a savings account that grows with your child and teaches them savings habit.

Read more

Bachat Yojana  

Collect your idle money in exchange of higher returns. We offer premium range of deposit scheme. Bachat Yojana a premium savings account provides an enriched version of Savings account that consists of various concessions and add-ons.

Read more

Jestha Bachat  

Your priorities are ours too… A savings account designed to help you make the most of this new phase of life. Our Jestha Bachat account has brought to the senior citizens an account that can facilitate banking transactions with hosts of facilities catering to your needs.

Read more

Nari Bachat  

Every woman is special and needs to be celebrated..!! Our Nari Bachat account provides a complete banking solution, catering to your financial, investment and lifestyle needs.

Read more

General Savings  

Nabil Bank offers right Savings account for everyone..!! "Money saved is money earned".

Read more