Saturday June 23,2018

VISA CASH BACK OFFER

नबिल बैंकले आफ्ना भिसाकार्ड वाहक ग्राहकहरुलाई लक्षित गरेर “भिसा नगद फिर्ता” नामक नबिल भिसाकार्ड प्रवर्धनात्मक अभियानको शुरुवात गरेकोछ ।

यस योजना अन्तर्गत कुनैपनि नबिल बैंक भिसाकार्ड वाहक (डेविट/क्रेडिट/प्रिपेड) ग्राहकहरुले नेपाल भित्रका POS तथा e-Commerce साइटबाट एउटै कार्डबाट प्रत्येक ३ पटक सफल कारोबार गरे पश्चात रु.१०० नगदै फिर्ता पाउनेछन । नगद फिर्ता योजनाको लागि योग्य हुन प्रत्येक कारोवार रकम कम्तीमा रु.५०० वा सो भन्दा बढीको हुनुपर्नेछ ।

यो योजना मिति २०७४ चैत्र २० गते देखि प्रारम्भ भई तीन महिना सम्म अर्थात मिति २०७५ आषाढ १९ गते सम्म रहनेछ ।
शर्त वन्देजहरु:

यस अभियानमा सहभागीताका लागि देहाय बमोजिमका शर्तवन्देजहरु लागू हुनेछन ।

 1. यो योजना चालु अबस्थामा रहेका नबिल भिसा, डेविट, क्रेडिट तथा प्रिपेड कार्डका कार्डवाहकहरुका लागि लागु हुनेछ ।
 2. यो योजना नबिल बैंकबाट जारी भएको “भिसा”ब्राण्डेड कार्ड प्रोडक्टमा मात्र लागु हुनेछ ।
 3. यो योजना नगद कारोबार (एटीएम र म्यानुअल दुवै)मा लागु हुनेछैन ।
 4. यो योजनामा नेपाल भित्र भएको POS तथा e-Commerce को कारोवारको लागि मात्र मान्य हुनेछ ।
 5. यस योजना अन्तर्गत योग्य हुनको लागि प्रत्येक कारोवार रकम कम्तीमा रु.५०० वा सो भन्दा बढीको हुनुपर्नेछ ।
 6. यस योजना अन्तर्गतको क्यास ब्याक रकम कार्डको प्रत्येक तिनवटा सफल कारोवार पछि नेरु १००।– (कुल करको) नगदै फिर्ता पाउनेछन र सो रकम बैंकले ग्राहकको खाता वा कार्डमा जम्मा गरिदिनेछन ।
 7. यो योजनामा प्राप्त हुने क्यास ब्याक रकममा लाग्ने आवश्यक कर बैंक स्वयंमले ब्यहोर्ने छ ।
 8. नगद फिर्ता कारोवार गणनाको लागि कुनै ग्राहकको एकल कार्डबाट हुने कारोवारलाई मात्र मानिनेछ । जस्तै, यदि कुनै ग्राहकले एक भन्दा बढी भिसाकार्ड उपयोग गरिरहनुभएको रहेछ भने ति सम्पूर्ण कार्डबाट भएका सबै कारोवारहरु एकमुष्ट गणना गरी नगद फिर्ताको लागी दावी गर्न पाइनेछैन ।
 9. यो योजनाअन्तर्गतको नगद फिर्ता योजना कुनै पनि समयमा बन्द गर्न सक्ने अधिकार बैंकसँग सुरक्षित रहनेछ ।
 10. नगद फिर्ता पाउने मनसायले गरिएका कृतिम वा नक्कली कारोवार गर्ने कार्डवाहकलाई यस योजनामा समावेश गरिनेछैन । जस्तै, कार्डबाहकले अस्वाभाविक रुपमा धेरै पटक आफ्नो वा अन्य कुनै मर्चेण्ट लोकेशनबाट आफ्नो कार्ड प्रयोग गरी कारोबार संख्या बढाएको अवस्था ।

Nabil Bank is pleased to announce the launch of Nabil Visa Card Promotion Campaign-“VISA CASH BACK OFFER aimed to its Visa Cardholders.

Under this scheme any Nabil Bank Visa cardholder (debit/credit/pre-paid) will get cash back of NPR 100/- (net of taxes) of every 3 successful usages of his/her card for either sales and/or e-com transactions made within Nepal during the scheme period. In order to become eligible for the cash back scheme the transaction amount should be at least equal or more than Rs.500/-.

The campaign will start from 3 April 2018 and continue for 3 months and shall end on 2 July 2018.

Terms and Condition:

Below are the major terms and condition applicable for this campaign.

 1. Applicable to all active Nabil Visa debit, credit and pre-paid cardholders.
 2. Applicable only on "Visa" branded card products issued by Nabil Bank.
 3. Not applicable/eligible for cash withdrawals transactions (both ATMs & manual).
 4. Valid only for sales/e-commerce transactions made within Nepal only.
 5. The minimum sales/e-commerce transaction to be eligible for successful usages should be at least equal to or more than NPR 500.
 6. Cash Back amount of NPR 100/- (net of taxes) shall be credited to card/account by next day after every 3 successful sales and/or e-com transactions.
 7. Bank shall bear applicable taxes under this scheme.
 8. For calculation of cash back, transaction from individual cards will be considered i.e. in case the customer is availing multiple Visa card he/she cannot claim for cash back by clubbing the usages (count) from multiple cards.
 9. Bank reserves the right to end the cash back campaign before the expiry at its own discretion.
 10. The Bank shall exclude those cardholders for cash back who make unnatural or fake transactions with intention of getting the cash-back e.g. a cardholder using his/her cards at his/her own or friends merchant locations for unnaturally high number of time.